Vídeo: Interface de Scribus 1.5

Descríbese o manexo básico da interface de Scribus 1.5.2, a creación inicial de documentos e o uso básico de elementos como as molduras de texto e imaxe.
Faise uso das melloras na interface que se engadiron na versión 1.5, como a posibilidade de acoplar as xanelas ou paneis aos laterais, deixando unha contorna máis limpa e moderna.
Tamén se amosa o uso básico das guías e do panel de Propiedades.

Last modified: Thursday, 15 September 2016, 6:22 PM