Dirección académica:

  • Fernando Luis Agulló Leal

Titores:

  • Mayte Deus Trasobares
  • Carlos Parada Gandos

Logotipo da UDC

A posta en marcha deste Curso Ponte para a obtención do Posgrao de Especialización en Orientación Laboral vai dirixido especificamente a todas aquelas persoas cursaron algunha das edicións do Curso Avanzado "A Orientación Laboral para o Fomento do Emprego e a Mellora da Competitividade Local en Galicia" e que están ou desexan traballar na mellora da empregabilidade e ocupabilidade da poboación galega parada ou que busca mellorar o seu posto de traballo, así como na mellora da competitividade do tecido produtivo local na súa actividade diaria, tendo como alcance a actualización e adquisición de novos de coñecementos e competencias mediante catro módulos nos que predominará o desenvolvemento práctico e contará cun contido metodolóxico teórico específico que se observa no ámbito da orientación laboral, o fomento do emprego e o desenvolvemento económico e laboral no ámbito local e comarcal.

Cofinanciado por:

Ministerio de Empleo y Seguridad Social, Cixug e Xunta de Galicia

Dirección académica:

  • Fernando Luis Agulló Leal

Titores:

  • Mayte Deus Trasobares
  • Carlos Parada Gandos

Universidade da Coruña

A posta en marcha deste Curso de Posgrao de Especialización en Orientación Laboral vai dirixido especificamente a todas aquelas persoas que están ou desexan traballar na mellora da empregabilidade e ocupabilidade da poboación galega parada ou que busca mellorar o seu posto de traballo, así como na mellora da competitividade do tecido produtivo local na súa actividade diaria, tendo como alcance a impartición de catro de módulos nos que predominará o desenvolvemento práctico e contará cun contido metodolóxico teórico específico que se observa no ámbito da orientación laboral, o fomento do emprego e o desenvolvemento económico e laboral no ámbito local e comarcal.

Ministerio de Empleo y Seguridad Social, CIXUG e Xunta de Galicia